Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond er gået sammen med Soransk Samfunds Boligfond om at indrette et kollegie i København.

Det får navnet ”ØK Kollegiet” og etableres i East Asiatic House tæt på Langelinie. H.N. Andersen oprettede ØK i 1897 og opførte Kompagniets første hovedkvarter, nabohuset Asia House, i den nyetablerede Frihavn. ØK er et stykke dansk erhvervshistorie om en virksomhed, der fra starten var tænkt stort og internationalt og hurtigt opnåede en imponerende størrelse og international udbredelse og satte afgørende præg på dansk erhvervshistorie i det 20. århundredes første halvdel. I 1970 var ØK Nordens største virksomhed målt på omsætning med verdensomspændende aktiviteter.

Kollegiet skal drives i samarbejde med ”Soranernes Hus”, et kollegie som Boligfonden tidligere har opført på Frederiksberg. Det vil rumme 16 kollegiepladser, hvert værelse har eget bad og toilet, og med gode og moderne fællesfaciliteter.

Kollegiepladserne vil kunne søges af alle studerende på videregående uddannelser, idet der dog vil være fortrinsret for visser grupper studerende, herunder primært elever på Statsskolen Sorø Akademi, der søger merkantile uddannelser med særlig interesse i internationale forhold og Asien.

Det er hensigten, at kollegiet skal bidrage til at give kommende erhvervsledere indsigt i og forståelse for de forretningsfilosofier og ledelsesprincipper, der førte til etableringen af ØK og dets efterfølgende markante internationale virke.

Der er indgået aftale med Bertelsen & Scheving Arkitekter om gennemførelsen af projektet. B & S har medvirket i flere store ombygninger i tilknytning til Sorø Akademi, senest den igangværende renovering af Sorø Klosterkirke.

ØK Kollegiet forventes klart til indflytning i efteråret 2020.