Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (ØK Fonden) er en selvstændig, selvejende institution stiftet af A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK) og dens daværende direktion Henning H. Sparsø, John Arthur Hansen, and Flemming Hasle.

Fondens fundats indeholdt et gavebrev udstedt af ØK, hvorved Kompagniet gav tilsagn om løbende ydelser til fonden i form af årlige gaver, der svarer til 2% af det regnskabsmæssige overskud. Fondens grundkapital ved stiftelsen var kr. 2.363.000.

Betingelserne i gavebrevet blev efterfølgende ændret, og i 2006 havde ØK opfyldt sine finansielle forpligtigelser under de ændrede betingelser, og opsagde derefter gavebrevet.  Bortset fra indtægter fra fondens formuepleje, modtager fonden herefter ikke yderligere kapitalindskud. Fondens egenkapital i 2006 var på kr. 150 millioner

Asia House

Fonden ejer og har i dag domicil i Asia House.  Asia House blev opført af ØK i 1897 og agerede som Kompagniets første hovesæde i København fra 1897 – 1907. Asia House blev givet til fonden som gave fra ØK i 2006.

East Asiatic House

East Asiatic House, der er nabobygning til Asia House, var ØK’s sidste hovedkontor i København indtil navneændring fra ØK til Santa Fe i 2015, og hovedkontoret blev flyttet til England.  ØK Fonden købte bygningen i 2017. I samarbejde med offentlige og private interesser, etablerede Fonden Innovation House China-Denmark, en vækstfabrik for start-op initiativer og virksomheder med fokus på samhandel mellem Kina og Danmark.


Spændende nyt undervisningsmateriale om historien bag ØK!

ØK – Kompagniet i verdensklasse – en serie fortalt af Anette Eggert Frydenberg og Ebbe Kyrø

Tilgå serien her!

Du kender sikkert H.C. Andersen, men har du nogensinde hørt om H.N. Andersen? Lær hans historie at kende gennem det lettilgængeligt undervisningsmateriale støttet af ØK-Fonden og Orient’s Fond. Det Østasiatiske Kompagnis historie er et centralt kapitel i dansk erhvervshistorie. Serien sætter fokus på en af Danmarks mest visionære iværksættere, H.N. Andersen og på, hvordan han realiserede sin plan for et verdensomspændende kompagni, samt hvordan eventyret endte.

ØK – Kompagniet i verdensklasse er en dokumentarserie i seks dele, der suppleres af et tekstmateriale med elevopgaver og litteraturliste. De første fem dele handler om fem faser i ØK’s udviklingshistorie, mens sjette del orienterer om organisationen og virksomhedskulturen i ØK.

Undervisningsmaterialet trækker de store linjer op og følger, hvordan ØK navigerede gennem økonomiske op- og nedture, under krise og krig, og hvordan Kompagniet indrettede sig under skiftende rammebetingelser. Det samlede materiale er et gratis undervisningstilbud til elever i gymnasiet (Stx, Hhx, Htx, HF) og elever på Martec (maritim student). Materialet kan indgå i undervisningen på Simac (maritim akademiuddannelse) og på CBS (erhvervs- og søfartshistorie). Serien henvender sig også mere bredt til danskere med interesse for erhvervs- og søfartshistorie samt ØK-Fondens internationale forbindelser.

Bemærk: Serien har dansk speak, men er i øjeblikket under udvikling med undertekster på flere sprog, herunder engelsk.