Det Østasiatiske Kompagnis Almennyttige Fond (ØK Fonden) er en selvstændig, selvejende institution stiftet af A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK) og dens daværende direktion Henning H. Sparsø, John Arthur Hansen, and Flemming Hasle.

Fondens fundats indeholdt et gavebrev udstedt af ØK, hvorved Kompagniet gav tilsagn om løbende ydelser til fonden i form af årlige gaver, der svarer til 2% af det regnskabsmæssige overskud. Fondens grundkapital ved stiftelsen var kr. 2.363.000.

Betingelserne i gavebrevet blev efterfølgende ændret, og i 2006 havde ØK opfyldt sine finansielle forpligtigelser under de ændrede betingelser, og opsagde derefter gavebrevet.  Bortset fra indtægter fra fondens formuepleje, modtager fonden herefter ikke yderligere kapitalindskud. Fondens egenkapital i 2006 var på kr. 150 millioner

Asia House

Fonden ejer og har i dag domicil i Asia House.  Asia House blev opført af ØK i 1897 og agerede som Kompagniets første hovesæde i København fra 1897 – 1907. Asia House blev givet til fonden som gave fra ØK i 2006.

East Asiatic House

East Asiatic House, der er nabobygning til Asia House, var ØK’s sidste hovedkontor i København indtil navneændring fra ØK til Santa Fe i 2015, og hovedkontoret blev flyttet til England.  ØK Fonden købte bygningen i 2017. I samarbejde med offentlige og private interesser, etablerede Fonden Innovation House China-Denmark, en vækstfabrik for start-op initiativer og virksomheder med fokus på samhandel mellem Kina og Danmark.