Fonden yder støtte til forskning og undersøgelser der har til formål at konkretisere og etablere specifikke muligheder for danske virksomheder i de asiatiske markeder.  Disse projekter skal tjene interessen for en bred kreds af virksomheder og være potentielt skalerbar

Derudover vil Fonden støtte kulturelle og andre aktiviteter, der har til formål at forvalte ØK’s historiske arv og/eller at formidle kendskabet til selskabets erhvervshistorie.

Fonden giver ikke økonomisk tilskud til individuelle studerende eller praktikophold.  Fonden giver heller ikke økonomiske donationer til generelle humanitære projekter med mindre særlige forhold gør sig gældende i relation til udviklingen af de kommercielle og kulturelle relationer mellem Danmark og de asiatiske lande.

Ansøgere til Fonden opfordres til at kontakte Fondens administration for at diskutere potentielle ansøgninger.  Administrationen kan kontaktes via e-mail: ah@asia-house.dk