ØK’s etablering og udvikling til et verdensomspændende erhvervsforetagende var baseret på et særligt idegrundlag, særlige forretningsfilosofier, ledelsesprincipper og en unik international firmakultur

Stifteren af Det Østasiatiske Kompagni, kaptajn H. N. Andersen, formulerede tidligt sine tanker og holdninger til det lederskab, han krævede og forventede i Kompagniet, værdier som giver udtryk for de skabende tanker og den sum af arbejdsindsats, som ØK skyldte sin tilbliven og sidenhen monumentale vækst. Skabende og entreprenante tanker som fortsat kan være til inspiration for dagens virksomhedsudøvere:

Alt menneskeværk har en begyndelse ofte af primitiv art: en opfattelse gennem øre og øje i barndommen, ungdommen eller den modne alder, som fæstner sig i bevidstheden gennem beslægtede indtryk og betragtninger og derved modnes til handling. Der foreligger en mulighed.  Resultaterne kan ikke beregnes, men en stærk overbevisning underbygger det moralske mod, som kræves for at påkalde den nødvendige interesse. Men for at omsætte muligheder til kendsgerninger kræves frem for nogen Viljen til at ville, som avler evnen til at kunne

ØK’s fremtid er, at der indenfor dets rammer stedse må udvikles ledere, som sætter sagen over personen, pligterne over rettighederne og som når til forståelse af at Jorden er ikke større, end at den kan omspændes af tankerne og dens muligheder udnyttes af stærke viljer, så vil Kompagniet vedblive at gå fremad og udføre sine kulturelle gerninger overalt i verden, hvor det følger gensidighedens uskrevne love …ved omsigtsfuld røgt og pleje kan denne betydningsfulde erhvervsorganisation  vedblive at udvikles og bestå generationer ud i fremtiden. Dette afhænger fornemlig af Viljen til at ville hos de fremtidige Ledere…evnen til at få andre til at handle på en for ledelsen ønsket måde og at få virksomheden til at fungere inden for rammen af de til enhver tid givne ydre og indre omstændigheder. Under ensidig rutineledelse vilde Kompagniet være i relativ tilbagegang.

Ledernes pligter rækker ud over deres egen tid, og en af de vigtigste pligter er at arbejde på Kompagniets fremtidskonsolidering.  Herunder hører uddannelsen af kræfter til fremtidens opgaver, af ledere, som lever og virker i organisme, og ånder i takt med den… Det Østasiatiske Kompagni som ethvert andet Foretagendes resultater afhænger af betingelser, organisation og drift.  Men selv de mest lovende betingelser og den formålstjenligste organisation kan ikke opveje mangelfuld ledelse.  Derimod kan evnerig og pligtopfyldende ledelse bøde på mangelfuld organisation og mindre gode betingelser.  Målbevidste ledere er lydhøre både over for nutidens og fremtidens krav. De ledes ikke af udviklingen, men udviklingen ledes af dem.

En af de virkelige glæder, der kan være forbundet med ansvaret for Det Østasiatiske Kompagnis ledelse, er, at de unge udvikler sig til pligtopfyldende, dygtige ledere. Det bedste moralske værn for ungdommen i fremmede forhold er karakterfasthed, selvrespekt og kærlighed til hjemmet samt Viljen til at ville, som avler evnen til at kunne.

Kompagniet udviklede sig gennem Plantagedrift, Handel, Skibsfart, Industri samt verdensomspændende repræsentation til at blive Nordens største virksomhed. En virksomhed med et internationalt virke til inspiration for såvel dansk erhvervsliv som for mange erhverv og erhvervsfolk i de lande, hvor Kompagniet opererede. Mange af Kompagniet grundlagte virksomheder udvikler sig positivt den dag i dag under nye ejerskaber.