2017

135.000 kr. ØK-Klubben

Støtte til drift i 2017.

50.000 kr. Fanø International Kite Fliers Meeting, Esbjerg Erhvervsudvikling

Støtte til årligt dragetræf på Fanø der i år markerer 150-års jubilæet for Danmark og Japans diplomatiske relationer.

30.000 kr. Bo Bræstrup i samarbejde med Søfartsmuseet

Udgivelse af bogen ”Alf Trolles dagbog fra Valkyriens togt til Asien 1899-1900”.

16.000 kr. Hans Christian Bjerg, Siamesiske Søofficerer

Støtte til at afslutte udarbejdelsen af en redegørelse for de siamesere, der i perioden 1887-1963 blev uddannet som søofficer på Søværnets Officersskole i Danmark.

20.000 kr. Henrik Gundelach/Internationale Ph.d. studerende

Arrangement og middag i Asia House i forbindelse med kurset “International Business in an Emerging Market Context” d. 18. september 2017. Evt. med oplæg af Martin Iversen.

15.000 kr. H. N. Andersen gravsted

Støtte til ny smedejernslåge på H. N. Andersens gravsted, da den tidligere kobberlåge er blevet stjålet.

2016

75.000 kr. Københavns Universitet

Asian Dynamics Initiative konference d. 20.-22. juni 2016.

100.000 kr. Chimalaya Charity Nepal

Hjemmebesøg hos gravide kvinder og kvinder med nyfødte børn i Nepal.

30.000 kr. Thomas Li

Japansk koncert i Asia House samt fri benyttelse af Huset i forbindelse med Sakura-festival d. 30. april 2016.

75.000 kr. Turbine Forlaget, forfatter Frode Z. Olsen

Produktion og udgivelse af bogen ”Ikke en Jordisk Chance”, om danske mænd involveret i forsvaret af Hong Kong i 1941, især om ØK-manden Kaj Søren Kjær.

150.000 kr. Foreningen Trankebar

Dækning af 10 års leje af den gamle danske kommandørbolig i Trankebar.

30.000 kr. Peter Johansen

Fagbog om det moderne Indien.

100.000 kr. Danske Sømandskirker

Etableringsomkostninger til dansk kirke i Bangkok.

20.000 kr. Kjeld Erik Brødsgaard, CBS

Ekstraudgifter i forbindelse med bog om Kinas økonomiske historie, som Fonden tidligere har tildelt legat (kr. 100.000).

100.000 kr. Martin Jes Iversen

Lanceringsomkostninger for bogen “Udsyn – ØK, Danmark og verden”, 50.000 kr. til forfatterhonorar og 50.000 til øvrige markedsføringsomkostninger.

10.000 kr. Mogens Pilemand Ottesen

Bogudgivelse om livet i ØK. Godkendt af Bestyrelsesformand til uddeling via ad hoc-puljen.     

500.000 kr. Væksthuset Sjælland

Sino-Danish Incubator i København.

200.000 kr. Asia House ansøgning

Klargøring af lejet ejendom forud for fremleje med formålet at samle Asien-aktiviteter på Indiakaj.

42.100 kr. Danmarks ambassade i New Delhi
50.000 kr. Museet for Søfart

Støtte til udstilling og foredrag om Selandia og permanent udstilling af Selandia-modellen i museet i Helsingør. Der vil blive fremstillet nye montrer til Selandia og Fionia m.v.

20.000 kr. Gruppen Doing Business In Japan, DJØF-studerende

Gruppe-studietur og case competition Doing Business In Japan 2017.

2015

115.000 kr. ØK Klubben

Støtte til Klubbens aktiviteter i 2015.

21.250 kr. Grafisk selskab Regnbuetryk

Produktion af særtryk af H.C. Bjergs værk om H.N. Andersen som fredsmægler under 1. verdenskrig.

100.000 kr. Asia Research Centre, Copenhagen Business School

Konference og opgradering af centrets Indien-kompetence

40.000 kr. Dyrlæge Bjarne Clausen

Projekt for udsætning af arbejdselefanter i Myanmar.

50.000 kr.

 

Forlaget Strandberg Publishing

Udgivelse af bogen Danske sømandskirker i udlandet af forfatter Lone Kühlmann.

30.000 kr. Forlaget Samfundslitteratur

Støtte til bog om globale processer i Bangladesh af lektor Mikkel Fugl Eskjær, Aalborg Universitet.

8.000 kr. Dansk Indisk Forening

Transport m.m. for indisk veena-musiker til koncert i Danmark.

200.000 kr. Den danske ambassade i Indien

Smart Cities Indien. Afdækning af muligheder for danske virksomheder om at medvirke i byudvikling af en række konkrete indiske byer.

60.000 kr. ØK Klubben

Dækning af omkostninger til ØK Bladet og arrangementer i Asia House 2015.

165.000 kr. ØK Klubben

Tilskud til Klubbens aktiviteter i 2016.

100.000 kr. Nakskov Handel og Erhverv

Fejring af Nakskovs 750 års købstadsjubilæum og 100 året for indvielsen af Nakskov Skibsværft.