Fonden er omfattet af og følger Erhvervs- og Vækstministeriets anbefalinger for god fondsledelse. Anbefalingerne er tilgængelig på Komiteen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk

Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a

Følgende oplysninger om bestyrelsens medlemmer oplyses:

Bestyrelsesmedlemmer

Erik Bøgh Christensen Henning Kruse Petersen Ove Ullerup Kenneth P. Luciano
Fødselsår 1947 1947 1951 1955
Køn Mand Mand Mand Mand
Indtrådt i bestyrelsen 2006 2005 2015 2016
Genvalgt Ja Ja Ja Nej
Udløb Ultimo 2020 Ultimo 2018 Ultimo 2020 Ultimo 2018
Independent Ja Ja Ja Ja